Werkgebied

De regio’s waarop wij ons richten met verkoopbemiddeling sluiten geografisch op elkaar aan, waaronder genoemd de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, de Betuwe, de Bommelerwaard,’s-Hertogenbosch e.o., het Land van Heusden en Altena en de Langstraat.

Deze zeven gebieden kenmerken zich ieder door hun individuele karakter en onderlinge verscheidenheid. Dat is wat ons werkgebied zo veelzijdig maakt, niet alleen qua landschap en haar contouren, maar ook op cultureel gebied. De samenbindende factor is het wonen tussen het zuiden en het midden van het land, tussen het Bourgondische Brabant en de drukbezette Randstad. Hofstaete Monumentaal is gevestigd in het hart van dit gebied.

Meer weten?

Wilt u weten of wij u van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op of vul het reactieformulier in.