Taxeren

Taxeren van beschermde monumenten vereist de nodige kennis en bekwaamheid. Aangezien het hierbij bijna altijd gaat om unieke objecten ontbreekt op lokaal niveau veelal een referentiekader. De fiscale en subsidiabele aspecten die op een specifiek object van toepassing kunnen zijn, hebben hun effect op de waarde van het onroerend goed. De financiële voordelen die mogelijk aan de orde zijn, zouden de financierbaarheid kunnen vergroten, hetgeen weer van invloed kan zijn op de waarde van het monument. Kennis van zaken en bekendheid met soortgelijke onroerende zaken op regionaal of zelfs landelijk niveau is hierbij onontbeerlijk.

Deskundig taxatierapport

Onze taxateurs voldoen aan de hoogste kwalificaties om een deskundig taxatierapport van uw onroerende zaak op te stellen.

Deze rapportage voldoet uiteraard aan de voorwaarden en voorschriften die financiële instellingen en de fiscus hieraan stellen.

Gedegen marktkennis

Met name de taxatie van monumentaal onroerend goed vraagt om gedegen marktkennis. In dit segment kan niet worden volstaan met een analytische benadering op basis van perceelgrootte, inhoud en woonoppervlak. Juist aspecten als locatie, bouwstijl, architectuur, monumentenstatus en privacy bepalen hier mede het waardeniveau van het object. Daarnaast dient waarde te worden toegekend aan voorzieningen zoals zwembad, sauna, tennisbaan, gastenverblijf, atelier, aanlegplaats of paardenbak/-stallen.

Taxatie nodig?

Heeft u een taxatierapport nodig van uw monumentale bezit of wilt u nog beter weten hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan contact met ons op of vul het reactieformulier in.