Restaureren

Begeleiding bouwaanvraag

Wij hebben bijzondere expertise in huis voor begeleiding bij het indienen van een bouwaanvraag voor renovatie en restauratie van een beschermd monument. Beschermde monumenten mogen nooit worden gewijzigd zonder (monumenten)vergunning van de gemeente. Dit staat los van een eventuele bouwvergunning!

CAR-verzekering

Wanneer u plannen heeft om tot restauratie of verbouwing van uw pand over te gaan, dan adviseren wij u een zogeheten CAR-verzekering (Construction All Riskverzekering) af te sluiten. Dit is een verzekering die dekking biedt tegen de schade die tijdens de restauratie wordt aangericht aan het werk zelf, aan uw eigendommen of aan eigendommen van derden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade aan een naburig pand, die is veroorzaakt door de werkzaamheden van uw aannemer.

Tijdens een restauratie vinden er werkzaamheden plaats die een dusdanig risico met zich meebrengen, dat dit niet is gedekt door uw ‘gewone’ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Het afsluiten van een CAR-verzekering is een verplichting als aan u een Nationaal Restauratiefonds-hypotheek wordt verstrekt.

Communicatie

Het aanvragen van een vergunning voor verbouwing van een monument is vrij gecompliceerd, waarbij voor ons een taak is weggelegd om te fungeren als communicatietoren tussen de verschillende instanties en organen die advies geven en besluiten nemen. Denk hierbij ook aan de te overleggen stukken in het kader van de vergunningsaanvraag.

Begeleiding nodig?

Wilt u weten wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op of vul het reactieformulier in.