Adviezen

Fiscale aspecten

Het eigendom van een beschermd rijksmonument kent ook fiscale aspecten. Kosten voor de instandhouding van een rijksmonument zijn over het algemeen fiscaal aftrekbaar. Zo mogen onderhoudskosten en restauratiekosten voor 80% in mindering worden gebracht op uw fiscaal inkomen in het kader van de inkomstenbelasting.

Wel of niet fiscaal aftrekbaar?

Van wezenlijk belang in dezen is de vaststelling welke kosten, volgens de fiscus, enerzijds onder fiscaal onderhoud en fiscale restauratie vallen en anderzijds onder de noemer verbetering ressorteren. Laatstgenoemde kosten zijn namelijk niet fiscaal aftrekbaar. Het is verstandig om, voorafgaand aan de uitvoering van uw onderhouds-, restauratie- en/of verbeteringsplannen, deze voor te leggen aan het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst (BBM) en hierover consensus te bereiken. Dit voorkomt teleurstellingen en/of problemen achteraf. Als u daarnaast ook in aanmerking wilt komen voor een Nationaal Restauratiefonds-hypotheek, dan is dit zelfs een vereiste.

Laagrentende hypotheek en/of (rijks)subsidies

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen – in een groot aantal gevallen – financiële overheidssteun krijgen voor de instandhouding van hun pand.

Wanneer u voornemens bent om een beschermd monument te restaureren, kunnen wij voor u nagaan in hoeverre u in aanmerking komt voor een Nationaal Restauratiefonds-hypotheek of, wanneer u eigenaar bent van een gemeentelijk of provinciaal monument, een zogeheten Cultuurfonds-hypotheek.

Lage rente of subsidie

Over dergelijke hypotheken wordt een zeer lage rente berekend met als doel de instandhouding van beschermde monumenten te bevorderen. Andere rijksmonumenten (niet-woningen) ontvangen een jaarlijkse subsidie op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. De hoogte van deze subsidiebijdrage is afhankelijk van het soort object. In sommige gevallen is er sprake van (rijks)subsidies, eventueel met voorfinanciering.

Kennis van zaken

Wanneer u zich al heeft georiënteerd op dit aspect, weet u dat kennis van zaken omtrent mogelijkheden en onmogelijkheden bij het aanvragen van een laagrentende lening en/of van (rijks)subsidies onontbeerlijk is. Met name het aanvraagmoment van dergelijke hypotheken en/of subsidies is van zeer groot belang. Wij weten precies hoe en wanneer u dit het beste kunt oppakken.

Meer weten?

Wij kennen het proces en weten welke wegen hierbij moeten worden bewandeld. Wilt u ook weten of u in aanmerking komt voor hypotheek of subsidie? Neem dan contact met ons op of vul het reactieformulier in.