Communicatie

Het aanvragen van een monumentenvergunning is vrij gecompliceerd, waarbij voor ons een taak is weggelegd om als communicatietoren te fungeren tussen de verschillende instanties en organen die advies geven en besluiten nemen. Denk hierbij ook aan de te overleggen stukken in het kader van de vergunningsaanvraag.