Begeleiding bouwaanvraag

Wij hebben bijzondere expertise in huis voor begeleiding tijdens het indienen van een bouwaanvraag, in verband met renovatie en restauratie van een beschermd monument. Beschermde monumenten mogen nooit gewijzigd worden zonder (monumenten)vergunning van de gemeente. Dit staat los van een eventuele bouwvergunning!

CAR-verzekering

Indien u voornemens bent over te gaan tot restauratie of verbouwing van uw pand, dan is het aanbevelenswaardig een zogeheten CAR-verzekering (Construction All Risk verzekering) af te sluiten. Dit is een verzekering die dekking biedt tegen de schade die tijdens de restauratie wordt aangericht aan het werk zelf, aan uw eigendommen of aan eigendommen van derden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade aan een naburig pand, die is veroorzaakt door de werkzaamheden van uw aannemer.

Tijdens een restauratie vinden er werkzaamheden plaats die een dusdanig risico met zich meebrengen, dat dit niet gedekt is door uw ‘gewone’ opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Het is daarnaast een verplichting, als aan u een zogeheten Nationaal Restauratiefonds-hypotheek verstrekt wordt.