Referenties

De familie Bierman uit Heusden heeft een uitstekende ervaring met onze monumentenmakelaar. Zij stellen het volgende:
“Voor de makelaar en ons geldt: afspraak is afspraak, denk daarbij aan tijd van bezichtiging, toezending van aanvullende informatie etc. Daarnaast was men zeer bereid ons ten dienste te zijn inzake het inwinnen van inlichtingen bij de gemeente betreffende de directe omgeving van het object inzake bestemmingsplannen, info over de directe woonomgeving, etc.
Persoonlijk vonden wij het een sterk punt van de makelaar dat hij er voor zorgde dat partijen bij elkaar aan tafel kwamen en zo, onder leiding van de verkopende/ aankopende makelaar(s), de mogelijkheden af te tasten en waar mogelijk tot een voor ieder der partijen  acceptabel compromis te komen.
Wij waren dan ook aangenaam verrast  dat  zelfs na de ondertekening van de (voorlopige) koopakte de makelaar contact  met ons hield om te informeren of er nog onbesproken zaken waren te melden.
Al met al menen wij mogen stellen dat wij de zeer vriendelijke en open benadering naar ons als zeer prettig hebben ervaren. En dat ook bij ons het gevoel  achtergebleven is dat wij in vertrouwde handen waren. En dat deze makelaar dat ook naar alle volgende contacten toe wil uitstralen”

De heer Van der Pool uit Hurwenen heeft via onze makelaars zowel een woning aangekocht als zijn eigen woning verkocht. Zijn ervaring is als volgt:

“Ik had vanaf het eerste moment een zeer prettig en persoonlijk contact. Al direct tijdens een eerdere bezichtiging was er een vertrouwensband, (die ik toch wel noodzakelijk acht, zeker voor een aankoopbemiddeling). Hofstaete Makelaardij heeft een goed product voor wat betreft de aankoopservice, waarbij mijn belang gelijk is aan het belang van de makelaar.
Ik vond de snelle response heel positief, het huis was net op de markt en gezien de gewilde locatie en prijsstelling van het huis was een snelle reactie essentieel. Op het moment van aankoop was ik veel op reis en alleen door tussenkomst van jullie is het gelukt om als heel snel de onderhandelingen op te starten en af te ronden.
Ook de uiteindelijke verkoop van mijn oude huis moest snel worden opgepakt in verband met een op handen zijnde vakantie. Binnen 2 dagen was alles rond en stonden de eerste afspraken al gepland. De verkoop was een feit binnen 2 weken.”

De heer en mevrouw Struik uit Genderen hebben via onze makelaars hun landhuis verkocht en willen hun ervaringen met u delen:

“Onze nog jonge makelaar mistte aanvankelijk wat ervaring maar compenseerde dit manco ruimschoots met een  aanstekelijk enthousiasme wat bij jonge mensen past.
Hij gaf ons het gevoel uitsluitend voor ons te werken en toonde een grote betrokkenheid. Er ontstond tussen ons en onze makelaar een heel persoonlijke en vriendschappelijke band. Ook tijdens de onderhandelingen toonde hij zijn bedrevenheid en succesvolle verkooptactiek met als eindresultaat een aan- en verkooptransactie naar ieders tevredenheid.
Onze makelaar kreeg, nadat de verkooptransactie met de koper gesloten was,  opdracht vervolgens diens woonhuis te verkopen. Aanvankelijk waren wij wat huiverig dat onze belangen teveel met die van de koper zouden verstrengelen. Dit bleek echter in de praktijk in het geheel niet het geval te zijn. Onze belangen werden ook na het sluiten van de transactie uitstekend behartigd, wat de integriteit van onze makelaar bevestigd. Verder is het ons opgevallen dat hij met ons nooit over andermans zaken sprak, ook hierin hield hij alles strikt gescheiden.
Tenslotte werden wij door onze makelaar geattendeerd op een appartement wat via een ander makelaarskantoor werd aangeboden. Dit appartement  bleek  precies wat we zochten en we inmiddels wonen we er al in.”