Monument aankopen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de praktijk ontstaat bij een potentiële koper regelmatig een schrikreactie als deze hoort dat zijn droomhuis een monument blijkt te zijn. Bij de juiste voorlichting en gedegen informatievoorziening kan dit negatieve beeld worden bijgesteld. Zelden heeft de status van monument een negatief effect op de waarde van vastgoed. De voordelen van het bezitten van een monument zijn bij de consument veelal onvoldoende bekend, waardoor een vorm van onzekerheid ontstaat. Deze onzekerheid resulteert in een negatief beeld van monumenten in het algemeen. Een spijtige zaak in onze beleving. Hofstaete Makelaardij o.z. beschikt juist over die kennis en expertise, zodat een koopkandidaat op basis van volledige informatie ook op dit gebied een juiste aankoopbeslissing kan nemen.

Expertise aankoopbegeleiding

Onze expertise bij aankoopbegeleiding betreft in het bijzonder beschermde monumenten. Daar waar het gaat om de interpretatie van een bouwkundig inspectierapport, de beoordeling van fiscale aspecten ten aanzien van onderhoud en verbetering, het aanvragen van financiële overheidssteun in de vorm van een Nationaal Restauratiefonds-hypotheek of een Cultuurfonds- hypotheek, de (on)mogelijkheden van monumentaal vastgoed, biedt ons team u een waardevol advies. Met onze kennis en ervaring op dit gebied genieten wij inmiddels zoveel bekendheid dat wij met onze aankoopbegeleiding van monumenten actief zijn in een groot gedeelte van Nederland.

Wanneer u een aansprekend pand gevonden hebt, dat voldoet aan uw specifieke wensen en u op het punt staat het aankoopproces in te gaan, zult u geconfronteerd worden met veel vragen en onzekerheden. Hoe is de bouwkundige staat? Is de vraagprijs reëel? Hoe ontwikkelt zich de directe woonomgeving in de nabije toekomst? Op dat moment is het verstandig om u te laten begeleiden door een vakspecialist!

Meerwaarde

Hofstaete Makelaardij o.z. biedt u hierin een overduidelijke meerwaarde. Vakmanschap opgebouwd door jarenlange ervaring en opleiding, heeft ons in contact gebracht met een specifieke kopersgroep die zich bij ons thuis voelt.

Solide gesprekspartner

Het is vandaag de dag niet langer meer verantwoord om als niet-makelaar op eigen intuïtie een huis te kopen, zeker als het daarbij handelt om een monument en of ander exclusief onroerend goed.
In Hofstaete Makelaardij o.z. vindt u een solide gesprekspartner, die u deskundig begeleidt tijdens het aankoopproces en u objectief met raad en daad terzijde staat.

Meer weten?

Bent u benieuwd naar onze betekenis voor u? Neem dan contact met ons op, of vul het contactformulier in.