Fiscale aspecten

Het eigendom van een beschermd rijksmonument kent ook fiscale aspecten. Kosten voor de instandhouding van een rijksmonument zijn over het algemeen fiscaal aftrekbaar. Er is wel een (jaarlijkse) drempel, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. Zo mogen onderhoudskosten en restauratiekosten in mindering worden gebracht op uw fiscaal inkomen in het kader van de Inkomstenbelasting.

Wel of niet fiscaal aftrekbaar?

Van wezenlijk belang in deze, is de vaststelling, welke kosten, volgens de fiscus, enerzijds onder fiscaal onderhoud en fiscale restauratie vallen en welke kosten onder de noemer “verbetering” ressorteren. Laatst genoemde kosten zijn namelijk niet fiscaal aftrekbaar. Het is verstandig om, voorafgaand aan de uitvoering van uw onderhoud -, restauratie- en/of verbeteringsplannen, deze voor te leggen aan het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst (BBM) en hierover consensus te bereiken. Dit voorkomt teleurstellingen en/of problemen achteraf. Als u daarnaast nog in aanmerking wilt komen voor een Nationaal Restauratiefonds-hypotheek, dan is dit zelfs een vereiste.

Meer weten?

Wij van Hofstaete Makelaardij o.z. kennen het proces en weten welke wegen hierbij moeten worden bewandeld. Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.